СТАТИИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАЗИЛКА

Мазилка от пясък и цимент


Под мазилка се разбира смес, разтвор, който се състои – в случай, ако това е циментно-пясъчна смес, от пясък и цимент, гипсова – на основата на гипс. По-нататък ще наричаме „мазилка” разтвора, който се нанася на определени повърхности за придаване на различни форми, изравняване на стени. Мазилка се използва за изравняване на повърхности, както вътре в помещенията, така и отвън. Могат да се измазват различни основи и материали: бетон, тухла, гипсокартон, дървени дъски. При измазване на различни основи се използва определена специфика, материали, грундиране. 

Какви видове мазилка има?

Мазилката може да бъде:                                                                                                        

 -  обикновена

 -  декоративна

 -  специална


Обикновена мазилка – това е мазилка, върху която се извършва по-нататъшна обработка на основата – шпакловане, боядисване, лепене на тапети.

Декоративна мазилка – тя представлява завършена, финална обработка, има различна структура и цветова гама, готова е за експлоатация. 

Специална мазилка – това е мазилка, която има специални експлоатационни характеристики. Специална мазилка се използва за създаване на звукоизолация, топлоизолация и т.н.


Също така мазилката се разделя на:

 -  стандартна

 -  подобрена

 -  висококачествена


За определяне качеството се използва алуминиев мастар с дължина 2 или 3 метра.


Стандартна мазилка се счита такава, при която отклоненията от вертикалата между алуминиев мастар и основата са в рамките на 3 мм на 1 м.


Подобрена мазилка се счита такава, при която отклонението от вертикалата между мазилката и мастар е не повече от 2 мм на 1 м.


Висококачествена мазилка – 1 мм на 1 м, но не повече от 5 мм по цялата височина. Всички изисквания и допуски по отношение на мазилката съответстват на български стандарт.


В съвременни условия мазилка се нанася по насочващи профили, които се наричат майки. Такива майки се правят от разтвор, гипс или специален метален профил. В зависимост от правилността на нанасяне на мазилката се определя качеството на изпълнените работи. За фини слоеве е достатъчно да има грундиране, за бетонни основи – грунд  бетон контакт, а слоеве с дебелина повече от 4 см е желателно да се нанасят на няколко етапа.